Konsultacje Programu „Aktywny Senior”

Konsultacje Programu „Aktywny Senior”

Od 1 do 29 lutego można zgłaszać uwagi do projektu Programu „Aktywny Senior”, który przewiduje system zniżek i rabatów dla mieszkańców Suwałk w wieku powyżej 60 lat. Do Programu byłyby włączone zarówno instytucje miejskie, jak i prywatni przedsiębiorcy. 

Uwagi do projektu, na specjalnym formularzu można przesłać pocztą, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, na adres: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, z dopiskiem „Konsultacje Programu „Aktywny Senior”” lub mailem na adres: aszyszko@um.suwalki.pl.
Tutaj znajdują się:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk nr 29/2016 z dnia 2016-01-29 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu ,,Aktywny Senior”;
projekt Programu „Aktywny Senior
formularz zgłaszania uwag

Top