Komunalne mają wzięcie

Komunalne mają wzięcie

Z dużym zainteresowaniem ze strony suwalczan spotkała się propozycja wykupu mieszkań komunalnych. Od połowy września do końca października zarejestrowano 217 wniosków.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 25. lipca tego roku określone zostały szczegółowe zasady dotyczące tego, które lokale mieszkalne zostały wyłączone ze sprzedaży:

– położone w budynkach stanowiących 100% własności gminy oraz gminnych osób prawnych celem uniknięcia tworzenia kolejnych wspólnot mieszkaniowych,

– położone w budynkach wspólnot mieszkaniowych wpisanych do rejestru zabytków, za wyjątkiem lokalu położonego przy ul. Kościuszki 39,

– wynajęte na czas oznaczony tj. lokale socjalne oraz związane ze stosunkiem pracy,

– zadłużone z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych,

– wynajmowane przez okres krótszy niż 10 lat przez najemców za wyjątkiem osób, które wstąpiły w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego i zamieszkują w tym lokalu minimum 10 lat.

Po weryfikacji powyższych punktów do sprzedaży kwalifikuje się ok. 1200 z 2191  suwalskich mieszkań komunalnych. W  latach 2019-2020 założono sprzedaż 200 mieszkań.

Środki finansowe ze sprzedaży lokali będą przeznaczone na utrzymanie mieszkań komunalnych, a w szczególności na ich remonty, modernizację i inwestycje, a wysokość bonifikaty przy sprzedaży mieszkań określać będzie w odrębnych uchwałach suwalska Rada Miejska.

Top