INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS w Suwałkach

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 12.09.2016 r. do dnia 3.10.2016 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2016 z dnia 12 września 2016 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.

266/2016

Top