INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147
z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 07.12.2017 r. do dnia 27.12.2017 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, opublikowany na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 14/2017 z dnia 4 grudnia 2017 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.

318/2017

Top