INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 10.07.2019 r. do dnia 30.07.2019 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej www.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 8/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. nieruchomości przeznaczonej do najmu i dzierżawy.

196/2019

Top