Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 31.12.2018 r. do 21.01.2019 r.) dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 454/2018 i 455/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku).

14/2019

Top