Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 26.11.2018 r. do 17.12.2018 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 398/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku).

306/2018

Top