Informacja o wywieszeniu wykazów

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od 28.09.2018 r. do 19.10.2018 r.) wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i bezprzetargowej (Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk Nr 321/2018 i Nr 322/2018  z dnia 28 września 2018 roku).

252/2018

Top