Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 14.01.2019 r. do 04.02.2019 r.) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do dzierżawy (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 27/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku).

28/2019

Top