Informacja o wykazie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 12.07.2016 r. do 02.08.2016 r.)  wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 234/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku). Dotyczy sprzedaży działek położonych w Suwałkach przy ul. Kołłątaja i Mickiewicza.

213/2016

Top