Informacja – decyzja Dubowo I

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (od 28 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r.) została wywieszona decyzja Prezydenta Miasta Suwałk GR.6873.7.2018.TCh z dnia 28.08.2018r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej Wsi Dubowo I.

222/2018

Top