Edukacja to inwestycja w przyszłość

Edukacja to inwestycja w przyszłość

11.699 uczniów – o 257 więcej i 1992 przedszkolaków – o 96 więcej niż w roku ubiegłym rozpoczęło nowy rok szkolny 2018/2019
w Suwałkach. Miejską Inaugurację Roku Szkolnego zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Kujałowicz. Kilkaset uczniów z rodzicami, nauczyciele oraz dyrektorzy suwalskich szkół – to główni goście uroczystości, w której wzięli udział m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk oraz Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach.
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęło 677 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i 764 uczniów klas ósmych, które pojawiły się w szkołach podstawowych po kilkunastoletniej przerwie. Rok szkolny rozpoczęło też 1196 nauczycieli (o 9 więcej niż w roku poprzednim) i 515 (o 6 mniej) pracowników administracji i obsługi. Z uprawień emerytalnych skorzystało 25 nauczycieli i 19 pracowników administracji i obsługi.

Bezpłatna komunikacja
– Dobra wiadomość dla wszystkich dzieci. Od 1 września, dzięki wprowadzeniu Suwalskiej Karty Mieszkańca, możecie korzystać z miejskich autobusów za darmo – powiedział Cz. Renkiewicz.

– Dobra wiadomość dla rodziców Wasze dzieci otrzymają bezpłatne podręczniki. Ponadto, jak co roku do 15 września do dyrektora szkoły można złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego. Dla suwalskiego samorządu sprawy oświaty to jedno z najważniejszych zadań, bo dbałość o edukację mieszkańców to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego miasta – dodał prezydent Suwałk.
W Suwałkach od 1 września funkcjonują 33 oddziały integracyjne. Utworzono 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Sport i zdrowie
Dla uczniów uzdolnionych sportowo utworzono 10,5 oddziałów sportowych oraz aż 7,5 oddziałów z rozszerzonym programem wychowania fizycznego w lekkiej atletyce, piłce nożnej i pływaniu.
Przedszkolakom w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach samorząd proponuje zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia gimnastyki korekcyjnej, ruchowej i z rytmiki, szachy, matematyczne.
Ponadto uczniowie z suwalskich szkół podstawowych (SP 6, SP 9, SP 7, SP 2, SP 5 i SP 10) będą uczestniczyć w rządowym programie Mały Mistrz poprawiającym sprawność fizyczną. Z kolei wszyscy trzecioklasiści, po raz kolejny, będą uczyć się pływać w ramach miejskiego programu powszechnej nauki pływania „Już pływam – jestem bezpieczny”. Uczniom niepełnosprawnym zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne w ramach programu „Niebieski promyk”.
Od września do grudnia w ramach programów profilaktycznych poszczególnych szkół realizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywające się na bazie sportowej suwalskich obiektów oświatowych oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji. Na zajęcia uczniowie będą uczęszczać nieodpłatnie.

Więcej stypendiów
O tym, że w suwalskich szkołach dzieje się coraz lepiej świadczy fakt, że w ostatnim roku szkolnym było wielu laureatów wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych. Uczniowie suwalskich szkół zajmują coraz wyższe lokaty w sportowej rywalizacji w województwie.
W poprzednim roku szkolnym 98 uczniów suwalskich szkół otrzymało stypendia Prezydenta Miasta Suwałki za wyniki w nauce i sporcie. W nowym roku szkolnym będzie więcej stypendystów i nagrodzonych. Otrzyma je aż 142 uczniów.
– Będziemy kontynuować spotkania z radami rodziców.
W październiku odbędzie się kolejne spotkanie ze wszystkimi radami rodziców – poinformował Cz. Renkiewicz.
Na inwestycje w suwalskiej oświacie w ostatnim czasie wydano prawie 16 mln zł. Najważniejsze to: kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 9, która niestety jeszcze trwa, oraz Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6, a także Zespołu Szkół nr 2. Ponadto przy Zespole Szkół Technicznych powstaje kompleks boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.

Top