Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Ponad tysiąc dwustu suwalskich nauczycieli 12 i 13 października obchodzić będzie swoje święto. W drugim dniu uroczystości w Suwalskim Ośrodku Kultury zostaną wręczone nagrody Prezydenta Suwałk dla wyróżniających się nauczycieli. Corocznie w tej grupie są pedagodzy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach.

 

O specyfice pracy w ośrodku rozmawiamy z jej dyrektorem Joanną Krynicką.

 

Jest pani młodym dyrektorem?

– Można tak powiedzieć, rozpoczęłam właśnie trzeci rok pracy na tym stanowisku. Ale Ośrodek dobrze znam, przepracowałam tu jako pedagog 12 lat.

 Placówka z zewnątrz robi wrażenie, duża kubatura i piękna nowa elewacja.

– Wewnątrz również robi wrażenie. Każdego roku przeprowadzamy remonty, ale na mniejszą skalę. Niektórzy zastanawiają się, po co nam taki budynek. A mieści się w nim: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, branżowa szkoła I stopnia oraz internat. Dla 62 dzieci prowadzimy wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mamy też 191 wychowanków i uczniów.

 Do funkcjonowania takiego kolosa potrzebna jest wyspecjalizowana kadra.

– Poza obsługą i administracją (47 osób) mamy też 5 kucharek, które przygotowują smaczne posiłki dla naszych dzieci. Pracownicy merytoryczni to 98 osób są to: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci i inni specjaliści. Muszę pochwalić moją kadrę, to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem oraz posiadający bogatą bazę dydaktyczną, najlepszą w naszym regionie. Systematycznie podnosimy własne kwalifikacje, zajmujemy się kształceniem innych nauczycieli oraz organizujemy warsztaty dla rodziców. Współpracujemy z wiodącymi Ośrodkami w Polsce i za granicą specjalizującymi się w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

 W jaki sposób dzieci trafiają do Ośrodka?

– O wyborze przedszkola lub szkoły decydują rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oferta Ośrodka skierowana jest do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, głębokim, niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Obejmujemy je natychmiast terapią, mogą one kontynuować naukę na wszystkich poziomach edukacji do 24 roku życia. Dla każdego ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, przygotowany przez zespół specjalistów z udziałem rodziców. Rodzice stają się aktywnymi uczestnikami terapii i edukacji swego dziecka, mając na nią istotny wpływ. W ośrodku prowadzimy zajęcia specjalistyczne – rehabilitację ruchową, hydroterapię, logopedię, logorytmikę, ruch rozwijający, integrację sensoryczną, metodę EEG Biofeedback, elementy sensoplastyki, treningi umiejętności społecznych.

To co wyróżnia nasze klasy to mała liczebność od 2 do 8 uczniów. Można powiedzieć, że jest to nauczanie indywidualne z zatrudnionymi pomocami nauczyciela.

Mogę również pochwalić się, że jako jedyna placówka w mieście realizujemy 11 innowacji pedagogicznych, a w regionie jako jedyni wyspecjalizowaliśmy się w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

 

Atutem Ośrodka jest też baza.

– Posiadamy specjalistyczne pracownie, sale rehabilitacyjne, świetlicę, salę multimedialną, dwie sale gimnastyczne, boisko szkolne, basen. Mamy też własny ogródek, gdzie dzieci sadzą i uczą się pielęgnacji roślin. W dobrze wyposażonych pracowniach szkoły branżowej I stopnia uczniowie przyuczają się do zawodu kucharza, stolarza czy też pracownika pomocy obsługi hotelowej.

 

Uczniowie osiągają też sukcesy sportowe.

– Posiadamy Sekcję Olimpiad Specjalnych – „Huragan”. Nasi uczniowie zdobywają medale w pływaniu, kajakach, lekkoatletyce, jeździe na rowerze, ale też sportach zimowych w narciarskich zawodach biegowych i zjazdowych.

 

Poza zajęciami sportowymi czekają na dzieci różnorodne zajęcia pozalekcyjne.

– W zależności od zainteresowań uczniów tworzymy koła zainteresowań: artystyczne, plastyczne, teatralne, wokalno-muzyczne, taneczne, komputerowe, ekologiczne. Atrakcyjne imprezy edukacyjne, rekreacyjne i artystyczne, w wakacje półkolonie, wycieczki wyjazdowe i imprezy plenerowe dla uczniów.

Top