Dotacje na ogrzewanie

Dotacje na ogrzewanie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Suwałk, na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, w ramach programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”. To już II edycja programu.

– W 2016 r. podpisano 47 umów na dotację celową z budżetu miejskiego na realizację programu „Ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”, z tego: 14 na podłączenie do miejskiej sieci cieplnej – na kwotę 62 660 zł, 19 na podłączenie do sieci gazowej – 57.000 zł oraz 14 na wymianę starego źródła na nowe – 42.000 zł. Razem na realizację programu przeznaczyliśmy 161 660 zł – podsumowuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie miasta Suwałki.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:

1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:

a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

b) podłączenie do sieci gazowej

2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosi:

1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto,

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10.000 zł brutto.

Termin składania wniosków: 15 luty – 31 marca 2017 r.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.um.suwalki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (bip), w zakładce menu tematyczne/ ochrona środowiska/Program ograniczania niskiej emisji oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach pok. 210 tel. 87 562 82 10.

Top