Co z oświetleniem?

Co z oświetleniem?

Mieszkańcy Suwałk zwrócili się do naszej redakcji z pytaniem dlaczego wiadukt nad obwodnicą Suwałk (w pobliżu cmentarza komunalnego) nie jest oświetlony. Na wiadukcie są rozjazdy, zjazdy, ścieżka rowerowa, a nie ma oświetlenia. Po zmroku nie będzie tam nic widać. Przed wiaduktem i za nim takie oświetlenie się znajduje, logicznym więc jest, by wiadukt też był oświetlony. Z nowego elementu drogi wojewódzkiej 655, wiodącej w kierunku WOSiR Szelment, Jeleniewa, Rutki Tartak czy Wiżajn korzystają kierowcy, rowerzyści a także piesi.

 

GDDKiA Na pytanie odpowiada

 Rafał Malinowski

Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Białymstoku.

 

– Informuję że oświetlenie na powstającej obwodnicy Suwałk wykonano zgodnie z zatwierdzoną wcześniej dokumentacją projektową. A w niej nie przewidziano oświetlenia w ciągu ulicy Reja. 3.06.2016 r. uzgodnił taką dokumentację – Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, czyli zarządca dróg w obrębie granic administracyjnych Miasta Suwałki.

Dodam jedynie, że zgodnie z § 109 Oświetlenie drogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przedmiotowy obiekt Inżynierski WD-11 nie kwalifikuje się do montażu oświetlenia.

Suwałki Drejer  Z tym samym pytaniem zwróciliśmy się do

 Tomasza Drejera

dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

 

 

Obwodnica miasta realizowana jest w systemie zaprojektuj (zoptymalizuj), wybuduj przez firmę Budimex, a inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. W trakcie prac projektowych ZDiZ w Suwałkach wnioskował o zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego na objętym przebudową odcinku ul. Reja i wiadukcie WD-11 nad obwodnicą. Wniosek nie został jednak zaakceptowany przez inwestora tj. GDDKiA Oddział w Białymstoku. ZDiZ w Suwałkach uzgodnił dokumentację projektową na obwodnicę Suwałk dopełniając ustawowego obowiązku i umożliwiając wykonawcy tj. firmie Budimex złożenie wniosku o pozwolenie na budowę obwodnicy naszego miasta. Jesienią ubiegłego roku, pan Prezydent Czesław Renkiewicz podjął decyzję o budowie brakującego oświetlenia ulicznego na ul. Reja. Do wykonania oświetlenia niezbędna jest dokumentacja projektowa, którą można wykonać dopiero po zakończeniu budowy obwodnicy i przekazaniu ul. Reja w zarząd Miastu Suwałki.

 

Dlaczego oświetlenie suwalskich ulic  rano gaśnie, gdy jeszcze jest ciemno. Z kolei po południu zapala się zbyt późno gdy jest już ciemno.

Na pytanie odpowiada Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Oświetlenie zapala się i gaśnie zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem średniego natężenia światła przypadającego na określoną porę roku. Niestety nie uwzględnia on panującego w danym dniu zachmurzenia. Dlatego takie sytuacje mogą się zdarzać.

Top