Chemia nie musi być nudna

Chemia nie musi być nudna

W suwalskim I Liceum Ogólnokształcącym  im. M. Konopnickiej w Suwałkach  w środę 14 lutego odbyła się konferencja „Kreatywna chemia”, przygotowana  i prowadzona przez pracowników naukowych i członków Naukowego  Koła Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Uczestnikami konferencji byli  nauczyciele i uczniowie gimnazjów, siódmych klas szkół podstawowych oraz liceów ogólnokształcących i techników.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Maciej Kubicki prezentacją specjalizacji  Wydziału Chemii poznańskiego uniwersytetu.

O analityce chemicznej, reakcjach i procesach towarzyszących oznaczeniom związków pierwiastków w analityce metodą klasyczną wagową, miareczkową i kolometryczną ale też  strącaniu, kompleksowaniu, absorpcją, emisją, fluorescencją, chromatografią –  wykład wygłosił prof. Marcin Frankowski, a  doświadczenia prowadziła dr hab. Anetta Zioła- Frankowska.

Na koniec spotkania, ciekawe eksperymenty chemiczne – w tym widowiskowe pokazy pirotechniczne, przeprowadzili reprezentanci  Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Organizatorzy spotkania: Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Suwałkach, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Top