Ogłoszenia miejskie

Zagospodarowanie przestrzenne terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr VII/65/2015 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działki nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

 Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. działki nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348 /2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Suwałki, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o. za rok 2015 Zapraszamy podmioty posiadające poświadczoną praktykę zawodową i wpisane na listę uprawnionych do badań sprawozdań finansowych. Oferta powinna zawierać m.in. ostateczną cenę netto i brutto […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E   Zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 jednolity tekst), iż na wniosek Gminy Miasta Suwałki wszczęto […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką o numerze geod. 12386 o powierzchni 0,1269 ha, oraz udziału ½ części w działce nr 11135/5 o powierzchni 0,0267 ha. Nieruchomość położona jest w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 4, posiada urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00037250/8. Działka ozn. nr geod. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: Teofila Noniewicza 91 o pow. użyt. 18,10 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 401,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

OGŁOSZENIE nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na budowę myjni samochodowej na okres do 10 lat. Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając stosownie do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 782) wykazu nieruchomości przeznaczonych do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

INFORMACJA Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 12.08.2015 r. do dnia 1.09.2015 r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZBM […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782, 985, 1039) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05 sierpnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top