Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E  Zawiadamia się zgodnie z art.61, § 1 i § 4  K.P.A. (jednolity tekst Dz.U.    z 2016 roku poz. 23), iż została wydana decyzja Prezydenta Miasta Suwałk  Miasto Suwałki Nr 165/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Suwałk […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość przeznaczona jest […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 24058 o powierzchni 0,0019 ha, położona w Suwałkach przy ul. Klonowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażowym murowanym o powierzchni zabudowy 19 m2. Nakłady poniesione na budowę garażu nie są własnością Miasta Suwałk, wartość ich wynosi 10 555 zł (słownie: […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach.   Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr VII/66/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działkami nr 33915/37 i 33920/24 o łącznej powierzchni 0,1055 ha, położonymi w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadającymi urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00006299/7 i SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działkami nr 32123/8 i 32446/13 o łącznej powierzchni 0,0595 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zawiadamia się zgodnie z art.61, § 1 i § 4 K.P.A. (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 23), iż zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wystąpieniem Gminy Miasto Suwałki o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Suwałk Nr 215/2013 z dnia 13.11.2013 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Sportowej w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XX/233/2016 z dnia 25 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top