Ogłoszenia miejskie

ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność  Skarbu Państwa. działka nr geod: 32803/2 o powierzchni 3,5493 ha, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,8865 ha, grunty […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetArgu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośĆ  Miasta Suwałki. działka nr geod: 32821 o powierzchni 2,2427 ha, położona w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7751 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 poz. 904 i poz. 961) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVI/338/09 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Południe” w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904 i poz. 961) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVI/338/09 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 30328/2 o powierzchni 0,0828 ha, położona w Suwałkach przy ul. Kołłątaja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00027174/8. Na działce znajdują się sieci wodociągowe i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz nieodpłatnego udostępnienia wejścia na grunt […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego w Suwałkach na parterze budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 84 o powierzchni użytkowej 32,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 31,50 zł/m2 netto, wadium 1 490,00 zł. Lokal będzie przedmiotem […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

informacja – wykaz dzierżawa rolna

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 sierpnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top