Ogłoszenia miejskie

Ogłoszenie na przetarg

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Miasta Suwałk:   oznaczona działką nr 35236/4 o powierzchni 0,2021 ha, położona w Suwałkach przy ul. Gorzowskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/284/2012 Rady Miejskiej […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działka nr geod: 32823 o  powierzchni 1,4596 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,4596 ha. Termin dzierżawy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 8 o powierzchni użytkowej 35,90 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 11,80 zł/m2 netto, wadium 626,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie ZBM

Ogłoszenie   Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego na parterze i I piętrze w zabudowie bliźniaczej segmentu I i II, budynku przy ulicy Szkolnej 7 o łącznej powierzchni użytkowej 191,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 4,50 zł/m2 netto, wadium […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona numerem 35235 o powierzchni 0,0754 ha, położona w Suwałkach przy ul. Jagiełły. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/2012 Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Program profilaktycznych badań USG dla rolników w województwie podlaskim

Program profilaktycznych badań USG dla rolników w województwie podlaskim

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w województwie podlaskim Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w dniach od 21 września do 30 października 2015 r. na terenie woj. podlaskiego (w powiatach: augustowskim, monieckim, sejneńskim, suwalskim, sokólskim) realizowany będzie Program bezpłatnych profilaktycznych badań USG jamy brzusznej i USG […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części rejonu Krzywólka w Suwałkach.   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr X/107/2015 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zagospodarowanie przestrzenne terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach.

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2015 r. poz. 199, 443 i poz. 774) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr VII/65/2015 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działki nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy VI o pow. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

 Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. działki nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348 /2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, niezabudowane, położone na terenie Gminy Suwałki, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top