Ogłoszenia miejskie

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o składaniu wniosków

Urząd Miejski w Suwałkach przypomina, że termin składania wniosków o stypendia Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Zgodnie z uchwałą nr XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r.) upływa 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne na stronie http://www.um.suwalki.pl/ […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z  E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: 1. Sejneńskiej 3 o pow. użyt. 22,82 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 27,00 zł/m2 netto, wadium […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33915/21 o powierzchni 0,1006 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość przeznaczona jest […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach  Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Gen. Z.  Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową  i Grabową w Suwałkach Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetArgu jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki. działka nr geod: 35199 o powierzchni 5,0912 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 5,0912 ha. Termin dzierżawy na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top