Ogłoszenia miejskie

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Fryderyka Chopina w Suwałkach             Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając na podstawie § 3 ust. l zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., póz. 782) podaje […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr nr 33915/22 o powierzchni 0,1019 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: Tadeusza Kościuszki 46 o pow. użyt. 31,20 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 17,00 zł/m2 netto, wadium […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

  Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r., poz. 778 poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 października 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o składaniu wniosków

Urząd Miejski w Suwałkach przypomina, że termin składania wniosków o stypendia Miasta Suwałki dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, tworzeniem, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami (Zgodnie z uchwałą nr XXVI/274/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 września 2012 r.) upływa 30 listopada 2016 r. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku są dostępne na stronie http://www.um.suwalki.pl/ […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z  E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych, położonych w Suwałkach przy ulicy: 1. Sejneńskiej 3 o pow. użyt. 22,82 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 27,00 zł/m2 netto, wadium […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top