Ogłoszenia miejskie

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach  zawiadamia, iż stosownie do art. 7 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) został zebrany materiał dowodowy w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 16.03.2017r. znak: […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach   Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XXXVI/444/2017 z dnia 25 września […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 11185 o powierzchni 0,0392 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Konopnickiej 11, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00004868/3, zabudowanej pawilonem handlowym murowanym o powierzchni użytkowej 79,70 m2. Nakłady poniesione na budowę budynku nie są własnością Miasta Suwałki, wartość ich wynosi […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działkami nr 10932/4 i 10942/4 o łącznej powierzchni 0,1346 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wigierskiej, posiadającej urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00040234/4 i SU1S/00037261/8. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej w formie zwartej pierzei. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki:   oznaczona działką nr 33928/13 o powierzchni 0,1652 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 61 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na usługi turystyczne i sportowe. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, oznaczonych działkami nr 30129/12, 30129/9, 30129/4, 30129/5, 30232/3, 30233/3, 30234, 30235, 30348/1, 30236/3, 30237/2 i 30238/1 o łącznej powierzchni 31,9743 ha, niezabudowanych, położonych w Suwałkach przy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.  Przedmiotem przetargu jest oddanie  w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki, Położonych na terenie Gminy suwałki.   część działki nr geod: 346/2 o powierzchni 0,2341 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości  Gruntowej stanowiącej własność skarbu państwa. działka nr geod: 35198 o powierzchni 1,4838 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4838 ha.  Termin dzierżawy na okres do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top