Ogłoszenia miejskie

INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach.   Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) zawiadamiam o podjęciu przez Radę […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach   Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pożwirowych – zbiornik Sobolewo w Suwałkach Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Rada Nadzorcza Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z o. o. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. Rada Nadzorcza Parku Naukowo – Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 1, 16-400 Suwałki zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.   Oferta powinna zawierać: Informacje o oferencie, w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych i garażu na okres do 3 lat  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych i garażu stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: Gen. Kazimierza Pułaskiego 26 A: […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: 24 Sierpnia, Zarzecze i Bakałarzewską oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r., poz. 778 poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam o […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej dzielnicy przemysłowej w Suwałkach. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2016 r., poz. 778 poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top