Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Suwałkach   Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXI/334/2013 z dnia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części rejonu ulicy Franciszkańskiej w Suwałkach.  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały nr XXI/256/2016 z dnia 29 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk:   oznaczona działką nr nr 33920/25 o powierzchni 0,0958 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00007957/5. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Mariana Buczka, Leśną i Poznańską w Suwałkach              Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Szpitalną a ulicą W. Reymonta w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr VI/49/2015 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk

Informacja o uchwaleniu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.353) podaje się do publicznej wiadomości, że Uchwałą nr XX/219/2016 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Ogłoszenie  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego, położonego na parterze budynku przy ulicy Krótkiej 10 nr 6 o powierzchni użytkowej 92,32 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu – 15,00 zł/m2 netto, wadium 2 050,00 zł. Lokal będzie przedmiotem przetargu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, 1777, z 2016 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E  Zawiadamia się zgodnie z art.61, § 1 i § 4  K.P.A. (jednolity tekst Dz.U.    z 2016 roku poz. 23), iż została wydana decyzja Prezydenta Miasta Suwałk  Miasto Suwałki Nr 165/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Suwałk […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top