Ogłoszenia miejskie

Urząd Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2015 r. r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Urząd Miasta Suwałki

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. 1)   działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348 /2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, niezabudowane, położone na terenie […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top