Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość przeznaczona jest […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Bakałarzewską, zachodnią granicą miasta, ulicą Zastawie oraz byłą bocznicą kolejową w Suwałkach  Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu

Informacja o uchwaleniu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Gen. Z.  Podhorskiego, Nowomiejską, Świerkową, Modrzewiową  i Grabową w Suwałkach Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetArgu jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki. działka nr geod: 35199 o powierzchni 5,0912 ha, położona w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 5,0912 ha. Termin dzierżawy na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Zarządu Budynków Mieszkalnych TBS w Suwałkach

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 9 o powierzchni użytkowej 72,85 m2 – wywoławcza […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ogłoszenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetargu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność  Skarbu Państwa. działka nr geod: 32803/2 o powierzchni 3,5493 ha, położona w Suwałkach-Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 2,8865 ha, grunty […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem  przetArgu  jest oddanie  w dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących  własnośĆ  Miasta Suwałki. działka nr geod: 32821 o powierzchni 2,2427 ha, położona w Suwałkach – Dubowo I, obręb nr 8, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o pow. 1,7751 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top