Ogłoszenia miejskie

JAK SOBIE POMÓC?

1. Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych Osoba reprezentująca jednostkę: Marzena Burzycka – kierownik Ośrodka http://www.osrodek.suwalki.pl e-mail: spoldzielnia.perspektywa@wp.pl 1. Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych – czynne całą dobę.  tel. (87) 566 34 19 2. Administracja  tel. (87) 563 00 83, godz. 800 – 1500; ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki 3.    Punkt konsultacyjny; ul. T. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U.  z 2016 roku, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ust. 5  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 9 o powierzchni użytkowej 72,85 m2 – wywoławcza wysokość stawki […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r.  poz. 1250 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

Obwieszczenie Wójta Gminy Suwałki

Na podstawie art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek który wpłynął do tut. Urzędu dnia 7 marca 2017 roku  Aeroklubu Polskiego, ul. 17 Stycznia 39, 00-906 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartej w dniu 31.12.2015 r. umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) podaje […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Bakałarzewską, Mieszka I, 23 Października i granicami administracyjnymi miasta Suwałki   Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki: oznaczona działką nr 34957 o powierzchni 0,0567 ha, położona w Suwałkach przy ul. Tarnobrzeskiej. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLI/445/2013 Rady Miejskiej w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top