Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LI/626/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVIII/491/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZARZĄDZENIE NR 334/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 334/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadczenia pieniężnego Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZARZĄDZENIE NR 333/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 333/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty odszkodowania  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32941/9, 32945/8, 32944/3, 32943/3 o łącznej powierzchni 0,4867 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Utrata, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00041596/6. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy usługowo – handlowej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działkami nr 32889/16 i 32889/19 o łącznej powierzchni 2,4712 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Papiernia, posiadającej urządzoną księgę wieczystą SU1S/00038881/7. Nieruchomość objęta jest granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca (przedsiębiorca) będzie mógł ubiegać się o decyzję o wsparciu w SSSE, która […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza Kolejny Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza Kolejny Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki, położonych na terenie Gminy Suwałki. działki ozn. nr geod: 344/2, 344/3, 345/2, cz. 346/2, cz. 347/2, cz. 348/2, 349, 350, 352/2, 353/2 o łącznej powierzchni 6,1145 ha, położone na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa. działka nr geod: 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, obręb nr 8, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00025924/7, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top