Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.  Przedmiotem przetargu jest oddanie  w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własnośĆ Miasta Suwałki, Położonych na terenie Gminy suwałki.   część działki nr geod: 346/2 o powierzchni 0,2341 ha, położonej na terenie Gminy Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVa […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny

Prezydent  Miasta Suwałk ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości  Gruntowej stanowiącej własność skarbu państwa. działka nr geod: 35198 o powierzchni 1,4838 ha, położona w Suwałkach-Sianożęć, obręb nr 9, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o pow. 1,4838 ha.  Termin dzierżawy na okres do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat   Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Teofila Noniewicza 91 – lokal o powierzchni użytkowej 21,70 m2 – wywoławcza wysokość stawki […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki: oznaczona działką nr 33928/2 o powierzchni 0,1647 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00040509/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 32282/21 o powierzchni 0,1180 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Zamojskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00030587/0. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość przeznaczona jest na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT  MIASTA  SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych  z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem  przetargu  jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność  Miasta Suwałki. działki nr geod: 22597, 22588/2 o łącznej powierzchni 1,8051 ha, położone w Suwałkach przy ul. Czarnoziem i ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, obręb nr 4, sklasyfikowane jako grunty […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top