Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk ograniczonego ulicami: T. Kościuszki, A. Mickiewicza i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Studzieniczne w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działkami nr 32799/9 o powierzchni 3,3697 ha, nr 32803/17 o powierzchni 2,8654 ha – położone w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00025924/7 oraz oznaczonej działką nr 32800/2 o powierzchni 1,2423 ha – położona w Suwałkach przy ul. Dubowo I, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00039282/5. Działki […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie nieruchomości

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1190) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni (od […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Suwałk działający jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej gospodarujący nieruchomościami Skarbu Państwa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08.12.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 33914/4 o powierzchni 0,0904 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Juliusza Słowackiego, wchodząca w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00006299/7. Działka przeznaczona jest do sprzedaży na cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 grudnia 2020 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 8 i art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałk przeznaczonej do użyczenia

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 listopada 2020 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top