Ogłoszenia miejskie

Ogłoszenie o przetargu na cele rolnicze

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. część działki nr geod: 22519 o powierzchni 0,0900 ha, niezabudowanej, położonej w Suwałkach, obręb nr 4, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IVb o pow. 0,0900 ha. Termin dzierżawy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki oznaczonej działką nr nr 12391 o powierzchni 0,1088 ha, położonej w Suwałkach przy ul. 1 Maja, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodobieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na działce jest wysoki poziom wód gruntowych. W związku z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze. Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. działki nr geod: 33994/4, 33995/8, cz. 33762/3 o łącznej powierzchni 4,9455 ha, niezabudowane, położone w Suwałkach, obręb nr 9, sklasyfikowane jako grunty orne klasy V o pow. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu graniczącego z cmentarzem komunalnym w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: 24 Sierpnia, Zarzecze i Bakałarzewską oraz rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja – decyzja Dubowo I

Prezydent Miasta Suwałk informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni (od 28 sierpnia 2018 r. do 11 września 2018 r.) została wywieszona decyzja Prezydenta Miasta Suwałk GR.6873.7.2018.TCh z dnia 28.08.2018r. o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja

Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu południowej części ulicy Stanisława Staszica w Suwałkach. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566, 1999, z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 – wywoławcza […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top