Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk, oznaczonej działką nr 24626/2 o powierzchni 0,7648 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wylotowej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00063532/0, zabudowanej budynkiem hali produkcyjnej z częścią administracyjno – socjalną. Budynek przeznaczony jest do rozbiórki na wniosek i koszt nabywcy. Nieruchomość przeznaczona jest na […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 zawartych w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm. umów gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości

INFORMACJA o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych na terenie Miasta Suwałk Na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) Prezydent Miasta Suwałk informuje o zamiarze dokonania z urzędu podziału następujących nieruchomości o nieuregulowanym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie garaży na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie garaży na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.  ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garaży stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki położonych w Suwałkach przy ulicy: Emilii Plater – numer geodezyjny 10094 o powierzchni 19,00 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 3,30 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

I N F O R M A C JA o terminie składania wniosków

I N F O R M A C JA o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej Wsi Dubowo I, obejmującej działki ewidencyjne o nr geod: 32815 o pow. 0,7835 ha i 32811/2 o pow. 0,7296 ha, położone w Suwałkach, Obręb nr 8. Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Miasta Suwałki Prezydent Miasta Suwałk, na podstawie uchwały Nr XXXI/378/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki: oznaczona działkami nr 33914/35 i 33915/23 o łącznej powierzchni 0,1020 ha, położona w Suwałkach przy ul. Staniszewskiego, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00006299/7. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2031) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałk: oznaczona działką nr 20703/5 o powierzchni 0,1608 ha, położona w Suwałkach przy ul. Krzywólka, posiadająca urządzoną księgę wieczystą SU1S/00045537/3. Nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami nieuciążliwymi. Szczegółowe warunki zabudowy zawarte są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/456/2010 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top