Ogłoszenia miejskie

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno – zachodniego rejonu ulicy M. Reja w Suwałkach.          Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLI/520/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokali użytkowych na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki i Skarbu Państwa, położonych w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego 11 o powierzchni użytkowej 41,40 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 8,00 zł/m2 netto, wadium 490,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 15 października 2018 roku

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia  15 października 2018 roku Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałk Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LI/626/2018 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVIII/491/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZARZĄDZENIE NR 334/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 334/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty świadczenia pieniężnego Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

ZARZĄDZENIE NR 333/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 333/2018 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK  z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia wykazu nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałk przeznaczonych do zbycia w celu zwolnienia się z zobowiązania zapłaty odszkodowania  Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top