Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 815, 1899) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem na cele rolnicze.   Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki. 1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 34115/1 o powierzchni 1,3500 ha, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009. Termin dzierżawy na okres do 6 lat […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie – użyczenie

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wykazie – dzierżawa

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 stycznia 2022 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, 24 Sierpnia i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( U. z 2021 r., poz. 741 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego na okres do 3 lat

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat lokalu użytkowego i garażu stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki, położonych w Suwałkach przy ulicy: Lokal użytkowy: Tadeusza Kościuszki 43 o powierzchni użytkowej 55,56 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 19,00 zł/m2 netto, wadium 1 560,00 zł. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 22061/4 o powierzchni 0,3807 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Mikołaja Reja, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00041645/5. Na nieruchomości zawartych jest 41 umów dzierżawy na grunt pod garaże tymczasowe typu „blaszak” na czas oznaczony do 31 marca 2022 roku. Na działce zlokalizowana jest sieć wodociągowa, […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż następującej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałk oznaczonej działką nr 32207/14 o powierzchni 0,0430 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Koszalińskiej, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00030587/0. Na działce zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz właściciela sieci kanalizacyjnej – Przedsiębiorstwa Wodociągów […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Suwałki, oznaczonej działką nr 30844/3 o powierzchni 0,0381 ha, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego w Suwałkach, wchodzącej w skład nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr SU1S/00016734/2. Nieruchomość nie może być zagospodarowana jako odrębna i przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek sąsiednich nr 30841, 30842 i 35121/2 w celu poprawienia […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje

Informacja o terminie składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2022 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. Formularze wniosków na dotacje są […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top