Ogłoszenia miejskie

Prezydent Miasta Suwałk

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz.1000, poz.1089) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1 na tablicy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE

  Prezydent Miasta Suwałk z dnia 31 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego u zbiegu ulic Gen. W. Sikorskiego i Grunwaldzkiej w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2017 r., poz. 1073 i poz. 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr XLVIII/609/2018 z dnia 25 lipca […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA

Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk

Zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.P.A. (Dz. U. z 2017 roku, poz. […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 23 lipca 2018 roku

Prezydent Miasta Suwałk działając na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zawiadamia, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy osobiście, przez przedstawiciela lub pełnomocnika w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Miasta Suwałki: oznaczona działką nr nr 12392 o powierzchni 0,1042 ha, położona w Suwałkach przy ul. 1 Maja, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00045321/6. Istnieje duże prawdopodobieństwo, z uwagi na bliskość rzeki, że na działce jest być wysoki poziom wód gruntowych. W związku […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE nieograniczonego ustnego przetargu na dzierżawę części nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat. Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o. działając stosownie  do opublikowanego zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z  2018 poz. 121) wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top