Ogłoszenia miejskie

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat

Ogłoszenie o wynajmie garażu na okres do 3 lat Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o.  ogłasza publiczny ustny przetarg na wynajem na okres do trzech lat garaż stanowiący własność Gminy Miasta Suwałki, położony w Suwałkach przy ulicy: Ludwika Waryńskiego o powierzchni 16,80 m2 – wywoławcza wysokość stawki czynszu 5,00 zł/m2 netto, wadium […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Suwałk, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), zawiadamia, że przystąpił do […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o wyłożeniu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy aresztem śledczym i obszarem leśnym w Suwałkach. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XLVI/572/2018 z dnia 30 maja 2018 r., zawiadamiam […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w kwartale pomiędzy ulicami: Gen. K. Pułaskiego, Armii Krajowej, M. Reja i Obwodnicą Suwałk. Na podstawie art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), oraz uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach Nr XXXVII/478/2017 z […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń, wywieszony został na okres […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Osiedla Klasztorna w Suwałkach Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. u. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Suwałkach uchwały Nr LIII/643/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Suwałk w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 11833 o powierzchni 0,0022 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Ciesielskiej, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00028094/0, zabudowanej budynkiem garażowym murowanym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 15,62 m2. Z nabyciem nieruchomości wiąże […]

Czytaj dalej →

Czytaj dalej →

Top