Brakuje zawodowych rodzin zastępczych

Brakuje zawodowych rodzin zastępczych

Wzrasta zapotrzebowanie na rodziny zastępcze, a liczba rodzin zastępczych niezawodowych spada w Suwałkach. Nie zwiększa się też liczba rodzin zawodowych, a jednocześnie zwiększa się liczba dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach podczas konferencji prasowej zachęcali suwalczan do tworzenia rodzin zastępczych.

Dzieci, które z różnych względów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach powinny trafić do placówki opiekuńczo- wychowawczej bądź do rodzin zastępczych ( spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych). Zgodnie z prawem, w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie może przebywać dziecko poniżej dziesiątego roku życia. Najmłodsze dzieci powinny trafiać do rodzin zastępczych. Obecnie na terenie Suwałk w 100 rodzinach zastępczych przebywa 161 dzieci. W zdecydowanej większości są to rodziny spokrewnione z dzieckiem. Najczęściej dzieci wychowywane są przez babcie lub rodzeństwo. Rodzin tych jest jednak za mało.

Suwalski MOPS poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze za opiekę nad dzieckiem otrzymują 1 tys. złotych miesięcznie, a w spokrewnionej rodzinie zastępczej jest to 660 zł. Do tego dochodzi również świadczenie wychowawcze z programu 500 plus. Kandydaci na rodziców zastępczych muszą spełniać kryteria oraz przechodzą specjalną procedurę, w tym szkolenie. Po części teoretycznej, kandydaci na rodziców zastępczych muszą jeszcze „zaliczyć” praktyczne zajęcia z dziećmi.

W ubiegłym roku szkolenie ukończyło w Suwałkach dziesięć rodzin. MOPS zaprasza na tegoroczne szkolenie dla rodziców zastępczych. Rozpocznie się ono we wrześniu, ale zgłaszać można się już teraz. Więcej informacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach, ul. 23 Października 20, w godz. 7.30-15.30 tel. 87 562 89 70, wew. 946 lub 87 562 89 97; e-mail: biuro@mops.suwalki.pl

Top