Bez podwyżek podatków

Bez podwyżek podatków

Podatki, programy społeczne i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – to główne tematy XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Suwałkach. Ponadto radni wysłuchali wyczerpującej informacji o realizacji zadań oświatowych w poprzednim roku szkolnym przedstawionej przez zastępcę prezydenta Ewę Sidorek oraz zapoznali się z informacją o zatrudnieniu więźniów w suwalskich firmach, instytucjach, szkołach, przedszkolach oraz w kościele.

 

Stabilne podatki

Radni ustalili, że w przyszłym roku nie wzrośnie w Suwałkach podatek od nieruchomości. Stawki tego podatku pozostaną na poziomie 2017 r. Należy podkreślić, że nie były one podwyższane od 2014 r. Przedłużyli też czas obowiązywania dotychczasowych stawek podatku od środków transportowych. Te stawki nie ulegają podwyższeniu od 2013 r.

Radni uchwalili też zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów zrekultywowanych po górniczych wyrobiskach, na których będzie prowadzona działalność rekreacyjna, turystyczna lub sportowa.

Bezpłatne szczepienia profilaktyczne

Jednogłośnie radni przyjęli do realizacji w 2018 r. „Program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla mieszkanek Suwałk”. Obejmie on dziewczęta zameldowane w Suwałkach, które w 2017 r. ukończą 12 lat. Realizacja programu będzie polegała m.in. na: przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej, badaniu lekarskim i kwalifikacji do szczepienia i wykonaniu pełnego cyklu szczepień.

Podobnie jak w 2017 r., koszt szczepienia będzie w 100% finansowany z budżetu miejskiego. W 2018 r. ze szczepień skorzystać może 338 dziewcząt. Na realizację tego Programu w przyszłorocznym budżecie zaplanowano 40 000 zł. W 2016 r. na uprawnionych 348 dziewcząt ze szczepień skorzystało 61. W 2017 r. szczepienia są w trakcie realizacji.

Program antyalkoholowy

Radni przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Suwałkach na 2018 r. Jest on kontynuacją działań realizowanych w naszym mieście w latach poprzednich. Na ten cel w następnym roku zaplanowano 1 650 000 złotych z tzw. korkowego.

Z informacji przedstawionej radnym wynika, że w porównaniu do lat poprzednich wyraźnie zmniejszyła się liczba nietrzeźwych, którzy przebywali w suwalskim Pogotowiu dla Osób Nietrzeźwych. W 2016 r. odnotowano tam 1904 pobytów, z czego około połowa to wielokrotne pobyty tych samych nietrzeźwych. Zmniejszyła się też liczba zatrzymanych nietrzeźwych kierowców – z 218 w 2015 r. do 186 w 2016 r. Zwiększyła się za to liczba interwencji policjantów wobec osób spożywających alkohol w miejscach publicznych oraz liczba pacjentów w poradni leczącej uzależnionych od narkotyków.

Miejscowe plany i pomoc poszkodowanym

Rajcowie uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Północnej. Zdecydowali też o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla północnej części Krzywólki oraz ulicy Sianożęć i terenu pomiędzy ulicami: Północną, Armii Krajowej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Radni zdecydowali o podziale kwoty 80 tys. zł przeznaczonej na pomoc dla osób poszkodowanych w czasie sierpniowej nawałnicy w gminie Sępólno Krajeńskie.

 

Kolejna sesja odbędzie się 20 grudnia.

***

Pytania radnych

Podczas listopadowej sesji pięcioro radnych zadało pytania.

Józef Wiesław Murawko z Bloku Samorządowego poinformował m.in. o skardze mieszkańców jednego z budynków przy ul. Hamerszmita zgłoszonej podczas dyżuru radnego w sprawie interwencji policji, która w ich ocenie była niewłaściwa. Radny był zaskoczony nieobecnością przedstawiciela policji na sesji, który mógłby odnieść się do zgłoszonej skargi. Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz poinformował, że mieszkańcy tego budynku zgłosili się też do ratusza, ale załatwienie skargi nie leży w kompetencji samorządu. Sprawa trafiła do prokuratury. Radny zgłosił też problem, w jego ocenienie niewłaściwej, konserwacji boiska przy ul. Szpitalnej i nieporządków wokół niego. Jego administratorem jest Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wiceprezes tej spółdzielni Tadeusz Czerwiecki odpowiedział, że jest to jedno z najstarszych w Suwałkach boisk o sztucznej nawierzchni przeznaczone do gry w koszykówkę. Niestety, wciąż w jego otoczeniu wieczorami nielegalnie spożywany jest alkohol. Sprawa została zgłoszona do policyjnej Krajowej Mapy Zagrożeń.

Jacek Juszkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości poprosił o przedstawienie informacji o efektach Roku Czarnej Hańczy, który kosztował 100 tys. zł. Zasugerował, że jego organizacja to były „pląsy nad rzeką, puszczanie papierowych łódeczek”. Te słowa zbulwersowały radnego Wojciecha Pająka. – Tak się buduje tożsamość lokalną – mówił Wojciech Pająk. – Chodzi o to, aby mieszańcy wiedzieli, że jest to świetne miejsce do rekreacji. I kiedy sprowadza się Rok Czarnej Hańczy do pląsów, to obraża się pracowników instytucji kulturalnych, seniorów i wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację – nie krył emocji. Poinformował też, za 100 tys. zł udało się zorganizować szereg działań, w których uczestniczyło kilka tysięcy suwalczan. Dzięki którym powstała społeczność zainteresowana sprawami Czarnej Hańczy. Ponadto Czarna Hańcza została wybrana polską rzeką roku 2016, a suwalski samorząd otrzymał nagrodę Fundacji Gaja, za to, że najlepiej dba o swoją rzekę. Prezydent Suwałk stwierdził, że istotnym punktem Roku Czarnej Hańczy była promocja naszego miasta. J. Juszkiewicz dodał, że nie obrażał nikogo, a jedynie pytał o koszty.

Radny zaproponował też podjęcie działań, które doprowadzą do usunięcia samochodów ciężarowych z ul. Mieszka I i skierowania ich ruchu na ul. Grunwaldzką. Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni, zapowiedział kontrolę ruchu samochodów ciężarowych na Osiedlu Piastowskim (i nie tylko) oraz wystąpienie w tej sprawie do suwalskiego komendanta policji, która też powinna zająć się tym problemem. Ponadto J. Juszkiewicz zwrócił uwagę na wytwórnię masy bitumicznej przy Osiedlu Piastowskim, która zanieczyszcza powietrze. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że wytwórnia PDM działa już od wielu lat i to osiedle domów jednorodzinnych się przybliża do niej, a nie odwrotnie. Zadeklarował, że problem zostanie przeanalizowany i przekazany Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Bogdan Bezdziecki z Prawa i Sprawiedliwości zapytał o działania podjęte w sprawie nieprawidłowości zgłaszanych przez  związkowców zatrudnionych w Suwalskim Ośrodku Kultury w czasie, gdy kierowała nim Bożena Kamińska. Radny zaproponował również niezwłoczne ogłoszenie konkursu na dyrektora SOK. Prezydent Cz. Renkiewicz stwierdził, że do niego nie wpłynęło żadne zgłoszenie nieprawidłowości od pracowników SOK-u. Prezydent zapewnił też, że konkurs na dyrektora SOK odbędzie się w terminie zgodnym z obowiązującym prawem.

Irena Schabieńska z Prawa i Sprawiedliwości zaapelowała o nadanie jednej z głównych suwalskich ulic imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Prezydent Suwałk zapewnił, że rotmistrz W. Pilecki i ks. Jerzy Popiełuszko wkrótce powinni być patronami suwalskich ulic np. mogą to być nowe ulice budowane pomiędzy ulicami Północną i Pułaskiego lub pomiędzy Utratą i Sejneńską albo ulica, która powstanie za konkatedrą pw św. Aleksandra.

Karol Korneluk z Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapytał o funkcjonowanie w Suwałkach nowego systemu rejestracji samochodów CEPiK wprowadzanego przez rząd. Prezydent Cz. Renkiewicz poinformował, że system nie działa tak jak powinien i pomimo interwencji w Ministerstwie Cyfryzacji nie ma poprawy. Na szczęście suwalczanie są wyrozumiali i wiedzą, że to nie wina samorządu, ale kogoś wyżej, kto podjął taką decyzje.

Top