Będzie termomodernizacja szkół

Będzie termomodernizacja szkół

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawcy nr 1 oraz Zespół Szkół Technicznych – to dwie szkoły, które jeszcze  tym roku przejdą kompleksową termomodernizację. Obie inwestycje zostaną dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kosztorys obu inwestycji opiewa na kwotę blisko 4,5 miliona złotych, a dofinansowanie przyznane Miastu to ponad 2,5 miliona złotych.

– Na uwagę zasługuje fakt, że projekty Miasta Suwałki zajęły bardzo wysokie bo 5 i 7 miejsce na liście projektów złożonych w konkursie. Oznacza to, że projekty były bardzo dobrze przygotowane – informuje Czesław Renkiewicz, Prezydent SuwałkDzięki przyznanemu dofinansowaniu obie inwestycje zrealizujemy w tym roku, a przetargi na ich realizację zostaną ogłoszone w najbliższych dniach – dodaje Prezydent Suwałk.

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach” zajął 5 miejsce na liście i otrzymał 73% możliwych do przyznania punktów w konkursie. Wartość inwestycji to 1 825 114 zł. Dofinansowanie wyniesie 966 508,78 zł.

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach zajął 7 miejsce i otrzymał 70% możliwych do przyznania punktów w konkursie. Wartość inwestycji to 2 635 033,44 zł. Dofinansowanie wyniesie 1 588 779,33 zł.

Poniżej kolorystyka budynku Zespołu Szkół Technicznych. W tym roku termomodernizację przejdzie jeszcze budynek Zespołu Szkół nr 1, na który jest już rozstrzygnięty przetarg oraz Zespołu Szkół nr 10.

Top