Będą pomnik patronów miasta i ofiar Obławy

Będą pomnik patronów miasta i ofiar Obławy

Na XLI sesji suwalscy radni m.in. zdecydowali o wzniesieniu dwóch pomników, uchwalili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, przyjęli plan pracy Rady Miejskiej na 2018 r, dokonali zmian w budżecie miejskim oraz zapoznali się z kilkoma informacjami i sprawozdaniami.

 

Pomnik Ofiar Obławy Augustowskiej

Jednogłośnie radni zdecydowali o wzniesieniu w Suwałkach pomnika upamiętniającego Ofiary Obławy Augustowskiej 1945 roku na rondzie o tej samej nazwie przy zbiegu ul. Armii Krajowej i Mikołaja Reja. Za przyjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika wdzięczność wyraził ks. Stanisław Wysocki, prezes Związku Rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej.

– Rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej na ten dzień czekały ponad 70 lat – powiedział ks. S. Wysocki.

Pomnik będzie przedstawiał dwie dłonie skrępowane drutem kolczastym i trzymające znak „Polski Walczącej”. W ten sposób zostaną upamiętnione ofiary NKWD i UB, których liczba nie jest znana, a jedynie określana na około dwa tysiące.

Na sfinansowanie budowy pomnika jego pomysłodawca czyli Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 roku pozyska pieniądze od darczyńców. W tegorocznym budżecie Suwałk zaplanowano kwotę 100 tys. zł jako dofinansowanie budowy tego pomnika.

Od 10 do 25 lipca 1945 r. regularne oddziały Armii Czerwonej należące do 3 Frontu Białoruskiego i jednostki 62 Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD, osłaniane i wspomagane przez UB i pododdział 1 Praskiego Pułku Piechoty, przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej i Suwalszczyzny (nazwane później Obławą Augustowską). Zatrzymano ponad 7 tys. osób, które więziono w ponad pięćdziesięciu miejscach. Część z nich po przesłuchaniach wróciła do domu. Na początku lat 90-tych ustalono listę około 600 osób, które wywieziono w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. Według ostatnich ustaleń takich osób mogło być nawet ok. 2 tys.

 

Pomnik św. Romualda i św. Rocha

W celu uhonorowania jubileuszu 300-lecia Suwałk, radni jednogłośnie zdecydowali o wzniesieniu pomnika upamiętniającego patronów miasta: św. Romualda i św. Rocha na rondzie u zbiegu ulicy M. Reja i ul. gen. Kazimierza Pułaskiego.

Pomnik św. Romualda i św. Rocha powstał w czasie IV Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego. Jego autorami są rzeźbiarze z Białorusi: Igor Zasimowicz, Władimir Pipin i Władimir Pampalejew. Święci zostali wykonani w takim samym ujęciu, jak są przedstawieni w herbie Suwałk. Rzeźba z piaskowca ma 2,5 metra wysokości i stanie na dwumetrowym kamieniu, a całość zostanie posadowiona na cokole. Ulokowanie pomnika na zbiegu ulic Reja i Pułaskiego będzie porządkować układ przestrzenny miasta, zamykając, poprzez stworzenie swoistej klamry, starą część Suwałk.

Odsłonięcie pomnika zaplanowano na 26 maja 2018 r. W tym roku obchodzić będziemy 350-lecie założenia Eremu Wyspy Wigierskiej i sprowadzenia założycieli Suwałk – kamedułów na Suwalszczyznę.

 

Walka ze smogiem

Radni zapoznali się z informacją z realizacji programu Ograniczenia niskiej emisji na terenie Suwałk w 2017 r. Wynika z niej, że ponad 237 tys. zł z kasy miejskiej w ubiegłym roku trafiło do suwalczan, którzy zdecydowali się na wymianę źródła ciepła w swoim domu. To o ok. 87 tys. zł więcej niż przed rokiem.

Zawarto 78 umów na udzielenie dotacji w ramach tego programu. Najwięcej, bo 40 suwalczan zdecydowało się na podłączenie nieruchomości do sieci gazowej. To dwa razy więcej niż przed rokiem. Nieco mniejsze zainteresowanie było wymianą starego źródła ogrzewania na nowe. Chociaż w tym przypadku odnotowano ponad dwukrotnie większe zainteresowanie wymianą kotłów niż w 2016 r.

Niestety zmniejszyło się zainteresowanie podłączeniem nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. W tym przypadku decydujące znaczenie może mieć bariera techniczna (sieć PEC nie dociera do wielu części miasta). W 2017 roku na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu „Ograniczenia niskiej emisji na terenie Suwałk” wydano niespełna 34 tys. zł czyli o ponad 20 tys. zł mniej niż w 2016 r.

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i inne

Radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Suwałkach na 2018 rok. Nie różni się on od tego realizowanego w ubiegłym roku. W 2017 r. do schroniska przy ul. Sianożęć przyjęto 261 psów (na początku ubiegłego roku w schronisku przebywało 172 psy). Adopcji poddano 220 psów. W tegorocznym budżecie Suwałk na realizacje tego programu przeznaczono ponad 658 tys. zł.

Rajcowie uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej części ul. Franciszkańskiej i zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania planu dla północno-zachodniego rejonu ul. Mikołaja Reja. Zmienili też uchwałę w sprawie utworzenia Suwalskiego Ośrodka Kultury. Ta zmiana umożliwili ubieganie się o pieniądze z programów rewitalizacyjnych na remont budynku przy ul. Teofila Noniewicza 71.

Top