A. Wajda w Suwałkach

A. Wajda w Suwałkach

W najbliższy czwartek (16 czerwca) Suwałki odwiedzi Andrzej Wajda Honorowy Obywatel naszego miasta.  Wybitny reżyser urodził się w Suwałkach, a akurat w tym roku przypada 90 rocznica jego urodzin. W związku z tym władze miasta Suwałki postanowiły to zaakcentować i uczcić.

Andrzej Wajda przyjedzie do Suwałk z dwudniową wizytą.

16 czerwca w czwartek o  godz. 16.30  rozpocznie się ona zwiedzaniem wystawy PLENEROWEJ „WAJDA W PLAKACIE – 90 LAT” przy Suwalskim Ośrodku Kultury przy ul. Jana Pawła II oraz wystawy „RYSUNKI ANDRZEJA WAJDY” w Galerii SOK.

Kilka minut później bo o godz. 16.50 dojdzie do wyjątkowego wydarzenia. Suwalski samorząd postanowił, że uczci wybitnego Suwalczanina nadając Sali Koncertowo – Teatralnej w Suwalskim Ośrodku Kultury jego imię. Ten symbol zostanie przypieczętowany odsłonięciem specjalnej tablicy. Po tym w Sali zaprezentuje się Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” z fragmentem widowiska taneczno – teatralnego BAL W RESURSIE OBYWATELSKIEJ 1914.

Z kolei w piątek 17 czerwca w programie wizyty Andrzeja Wajdy w Suwałkach zaplanowano kilka pozycji. O godz. 11. zostanie odsłonięty plener rzeźbiarski z rzeźbami poświęconymi  życiu i twórczości Andrzeja Wajdy przy ul. Zarzecze 26 obok stadionu piłkarskiego. Rzeźby pochodzą z pleneru, który nadzorował prof. Andrzej Strumiłło.

Następnie zaplanowano krótki pobyt w Galerii Andrzeja Strumiłły  przy ul. Kościuszki 45.

Tego samego dnia odbędzie się też krótkie spotkanie w  suwalskim Urzędzie Miejskim z władzami samorządowymi miasta Suwałki, gdzie nastąpi wręczenie Jubilatowi honorowej „Włóczni Jaćwingów” wraz z księgą pamiątkową z życzeniami.

Zapraszamy osoby chętne do wpisywania się do księgi w życzeniami. Księga znajduje się w sekretariacie Prezydenta Miasta Suwałk pok. 102 w suwalskim Urzędzie Miejskim.

Na tym oficjalny pobyt Andrzeja Wajdy w Suwałkach zakończy się.

Zapraszam chętnych mieszkańców Suwałk do skorzystania z okazji spotkania się z wybitnym reżyserem pochodzącym z Suwałk. Taka możliwość będzie zarówno w Suwalskim Ośrodku Kultury jak i podczas odsłonięcia pleneru rzeźbiarskiego przy stadionie piłkarskim.

Top