INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.

INFORMACJA Prezes Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o. działając na podstawie § 3 ust. 1 umowy gospodarowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki zawartej w dniu 31.12.2015 r. z późn. zm., zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że na okres 21 dni tj. od dnia 08.05.2019 r. do dnia 28.05.2019 r. został opublikowany na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Wigierskiej 32, na stronie internetowej ww.zbm.suwalki.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku www.monitorurzedowy.pl wykaz nr 6/2019 z dnia 06.05.2019 r. nieruchomości przeznaczonych do najmu.

147/2019

Top