„Odkryj i przedstaw siebie”

„Odkryj i przedstaw siebie”

Interreg logo      logo Podlaskie      PSM logo

Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska

Osoby z niepełnosprawnościami są coraz bardziej zauważalne i akceptowani w społeczeństwie. Służy temu wiele inicjatyw i wydarzeń. Jednym z nich jest realizacja przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów oraz Jonavos Rajono Neįgaliųjų Veiklos Centras (Centrum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych w Janowie (Litwa) – Lider), projektu pn. „Odkryj i przedstaw siebie”, współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Województwa Podlaskiego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i zmniejszenie wykluczenia społecznego ludności Litwy i Polski. Realizacja projektu przyczyni się m.in. do zwiększenia świadomości publicznej, a w ślad za nią zmniejszenia liczby negatywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych, oraz wzrostu jakości życia osób niepełnosprawnych.

Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne mogły uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje poprzez różne działania, integrację i szeroko rozumianą komunikację. Projekt sprzyja współpracy, promowaniu wzajemnego zrozumienia i tolerancji oraz integracji społecznej.

W ramach projektu odbyło się szereg działań, tj.:

  1. Międzynarodowa konferencja – w kwietniu w Suwałkach odbyła się jednodniowa konferencja, której tematem przewodnim była komunikacja osób niepełnosprawnych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 230 osób z Polski i Litwy. W ramach działania przygotowany został również przewodnik zawierający artykuły napisane przez osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi, w tym ze spektrum autyzmu lub będące osobami niepełnosprawnymi.
  2. Wizyta społeczno-kulturalna w Polsce – dwudniowa wizyta dla 48 osób z Litwy w czasie, której partnerzy wymienili swoje doświadczenia w zakresie terapeutycznej skuteczności terapii sensorycznej. Podczas tego wydarzenia odbył się również Międzynarodowy Turnieju Bowlingowy, w którym udział wzięło 140 osób z Polski i Litwy.
  3. W czerwcu przeprowadzono cykl 24 spotkań informacyjno-edukacyjnych, skierowanych do szerokiego grona odbiorców: uczniów, studentów, nauczycieli, rad pedagogicznych, rodziców, organizacji pozarządowych, pracowników służby zdrowia itp. Łącznie uczestniczyło w nich ponad 530 osób.
  4. Wizyta społeczno-kulturalna „Zdrowe ciało, zdrowy umysł” – 3-dniowa wizyta 50 osób z Polski na Litwie, podczas której zaprezentowano działalność Centrum Aktywności dla Osób Niepełnosprawnych w Janowie (lidera projektu). Zorganizowano gry, konkursy i zabawy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin, terapeutów i nauczycieli. Uczestnicy mogli też zapoznać się z działalnością jedynej na Litwie szkoły dla dzieci z autyzmem, która mieści się z Kownie.
  5. W ramach projektu zakupiono sprzęt do realizacji działań.

Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów od początku swojej działalności wspomaga nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z autyzmem i Zespołem Aspergera. Zapraszamy do współpracy.

Międzynarodowa Konferencja

Wizyta studyjna w Polsce

Międzynarodowy Turniej Bowlingowy

Top