Szkoła z pasją i tradycjami

Szkoła z pasją i tradycjami

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach świętował w zeszłym roku jubileusz 90-lecia istnienia. Szkoła kultywuje tradycje powstałej w 1927 r. Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej. Placówka przechodziła szereg przekształceń, zmieniała swoją nazwę, siedzibę i organ prowadzący. Nigdy jednak nie zmieniła swojego charakteru – kształciła i kształci na potrzeby rynku pracy. Obecnie w szkole uczy się ok. 900 uczniów pod kierunkiem 82 nauczycieli.

Suwałki ZST

 Od trzech lat Zespołem Szkół Technicznych kieruje Anna Musiałowicz, z którą rozmawiamy o przyszłości szkoły.

 

0909Zespół Szkół Technicznych ma bardzo złożoną strukturę organizacyjną.

– Tak, w skład Zespołu wchodzą: Technikum nr 3, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3, Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych, Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2, Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Najczęściej po ukończeniu gimnazjum, czy teraz podstawówki młodzież, a częściej rodzice wybierają licea. Jak młodych ludzi zachęcić do nauki w technikum?

– Najważniejsze w wyborze szkoły średniej powinny być zainteresowania uczniów i ich predyspozycje zawodowe. Uczniowie gimnazjum w planowaniu własnej ścieżki edukacyjnej mogą i powinni korzystać z wielu źródeł informacji. W odpowiedzi na potrzeby gimnazjalistów w szkołach średnich organizowane są dni otwarte, na których prezentowana jest oferta edukacyjna. Urząd Miejski wspólnie z placówkami wspierającymi pracę szkoły corocznie organizuje targi edukacyjne w celu zapoznania młodzieży z możliwościami kształcenia w naszym mieście. Gimnazjaliści mogą i powinni korzystać również z pomocy doradców zawodowych w zakresie poznania swoich predyspozycji zawodowych i wyboru typu szkoły. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice powinni mieć świadomość, jakie możliwości stwarza kształcenie w technikum. Ukończenie technikum, tak jak i ukończenie liceum umożliwia podjęcie studiów na wybranym kierunku, a także daje szansę uzyskania dyplomu technika w wybranym zawodzie, co zwiększa konkurencyjność absolwenta na rynku pracy.

Celem reformy kształcenia zawodowego z 2017 roku było wprowadzenie kształcenia w systemie dualnym we współpracy z pracodawcami.

– Można powiedzieć, że nasza szkoła wyszła przed szereg. My współpracujemy z przedsiębiorcami od wielu lat. Było to koniecznością. Wiedzieliśmy,że wyposażenie naszych warsztatów nie jest nowoczesne. Nigdy nie będzie tak, że szkoły nadążą za postępem technicznym i będą dysponowały najnowocześniejszym wyposażeniem. Technika idzie naprzód, wszystko się zmienia. Nie jest możliwe, by szkoły rozwijały się w takim tempie jak przedsiębiorstwa, które konkurują ze sobą na rynku globalnym. Dużą pomoc w realizacji zajęć praktycznych u pracodawców od lat okazuje nam Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach. Poza tym obecnie mamy podpisane umowy o współpracy z tak dużymi firmami jak SALAG, MALOW, RECMAN, FORTE, DANWOOD S.A.. U niektórych pracodawców przeprowadzamy egzaminy praktyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Praktyczna nauka zawodu to również praktyki zawodowe, które realizowane są na podstawie umów o współpracy zawartych z ponad 60 nowoczesnymi lokalnymi firmami,takimi jak: PROBEST, Zakład Ogólnobudowlany Rzatkowski Paweł, MATRIX, SUWAR, ASPI, AQUEL.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji uczniów ZST uczestniczy w projekcie „Eurostażysta” realizowanym w ramach programu PO WER na zasadach programu Erasmus+. W trakcie tego dwuletniego projektu, 64 uczniów z klas technikum: budownictwa, elektryk, urządzeń i systemów energii odnawialnej, mechanik, mechatronik i teleinformatyk, wyjedzie na trzytygodniowe staże zawodowe do czeskiej Pragi.

Szkoła wypiękniała na zewnątrz.

Dzięki suwalskiemu samorządowi, który pozyskał prawie 1 588 tys. zł. z UE, w 2016 r. dało się dokonać termomodernizacji szkoły. Wartość całej inwestycji to ponad 2,6 mln zł. Za szkołą powstaje kompleks boisk za 4 mln zł, z tego milion przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wykonane zostanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z bieżnią okrężną z zeskokiem do skoku w dal. Powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz budynek zaplecza sanitarno-szatniowego z instalacjami i wyposażeniem. Szkoła wzbogaci się też o siłownię plenerową. Do pełni szczęścia brakuje nam jedynie modernizacji naszej hali sportowej.

Już niedługo rozpocznie się rozbudowa ZST.

-Tak, szkoła zostanie dostosowana do nowoczesnych standardów kształcenia w zawodach z branż: budowlanej, odnawialnych źródeł energiii mechanicznej. Suwalski Urząd Miejski pozyskał środki unijne na realizację kolejnej naszej inwestycji. Tym razem jest to ponad 3,5 mln zł na realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach”, który obejmuje rozbudowę budynku warsztatowego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2  przy ulicy Sejneńska 33A. Nowy obiekt będzie przeznaczony do realizacji kształcenia praktycznego. Powstanie 14 pracowni do praktycznej nauki zawodu, które będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone w nowoczesny sprzęt. W budynku tym utworzony zostanie również ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w wielu zawodach.

W dzisiejszych czasach skuteczna realizacja procesu edukacyjnego wymaga szybkiego internetu. Jest to narzędzie, bez którego nie moglibyśmy kształcić naszych uczniów. Wiele programów pracuje w „chmurze”. To konieczne, by internet był szybki. W tym celu nasza szkoła podpisała umowę na przyłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym samym dołączyliśmy do grona pierwszych stu szkół w kraju, które majądostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Program w 100% finansowany jest z budżetu państwa.

 Dziękujemy za rozmowę.

Top