6 wrzesień 2016 r.

W ostatnich dniach coraz głośniej mówi się na temat planów budowy dróg w naszym województwie. Kilka tygodni temu dotarła do nas informacja o tym, że Ministerstwo Infrastruktury planuje budowę drogi ekspresowej na odcinku Ełk – Knyszyn. Miałaby to być droga, która połączyłaby ważne szlaki komunikacyjne jakimi są Via Baltica (S61) i Via Carptia (S19). Niestety ten pomysł nie spotyka się z uznaniem i akceptacją wielu lokalnych samorządów w tym Miasta Suwałki.

Dlatego też 4 lipca wystąpiłem do Ministra Infrastruktury z pismem w którym wyraziłem zaniepokojenie pomysłem budowy drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn. Zwróciłem uwagę na to, że z punktu widzenia całego szkieletu drogowego naszego województwa zasadnym byłoby rozważenie wyremontowania i rozbudowy drogi krajowej nr 8 od Białegostoku do Augustowa. Dzięki temu również uzyskany by został efekt połączenia Via Carpatii z Via Balticą, a dodatkowo poprawiłoby to dostępność komunikacyjną północnej części województwa ze stolicą regionu – Białymstokiem. Niestety nie otrzymałem na te pismo żadnej odpowiedzi.

Pismo przekazałem również do wiadomości m.in. podlaskim parlamentarzystom, którzy po tej lekturze również zainteresowali się tym tematem. Jarosław Zieliński wystosował interpelację do Ministra Infrastruktury z pytaniem o remont drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok Augustów. Niestety z odpowiedzi Jerzego Szmidta podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury udzielonej Panu Posłowi wynika, że taka inwestycja nie jest brana pod uwagę.

Myślę jednak, że ta decyzja może jeszcze się zmienić. W sierpniu stanowisko w sprawie budowy dróg krajowych w naszym województwie przyjęli suwalscy radni. Podobne stanowiska w ostatnim tygodniu przyjęli radni Augustowa oraz Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dodatkowo 16 września odbędzie się w Suwałkach spotkanie Podlaskiego Forum Gospodarczego, którego głównym tematem będzie właśnie plan rozwoju infrastruktury drogowej w Podlaskiem.

Mam nadzieję, że wielokrotne akcentowanie i zwracanie uwagi rządowi, parlamentarzystom oraz władzom Województwa Podlaskiego przyniesie taki efekt, że plany rozbudowy dróg w naszym województwie zostaną raz jeszcze zrewidowane. Cieszę się, że udało nam się wywalczyć jak najszybszą budowę Via Baltici wraz z obwodnicą Suwałk co da nam dobre połączenie z Warszawą. Teraz musimy walczyć o dobre skomunikowanie Suwałk ze stolicą naszego województwa. Mam nadzieję, że osoby podejmujące decyzje w tej sprawie wezmą apel lokalnych samorządów pod uwagę.

Top