6 czerwca 2017 r.

7 578 846, 81 zł to wartość trzech projektów na termomodernizację suwalskich placówek oświatowych, które zostaną dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dwa tygodnie temu zapadła decyzja, że Suwałki otrzymają na ten cel aż 4 618 473,32 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Po raz kolejny Miasto Suwałki skutecznie zabiega o środki unijne. Z 4 złożonych wniosków 3 otrzymają dofinansowanie. Cieszę się z tej decyzji, bo dzięki niej 4 przedszkola, budynki II LO i Szkoły Podstawowej nr 9 oraz budynek poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do końca tego roku zmienią swoje oblicze. Dziękuję Zarządowi Województwa Podlaskiego za taką decyzję.

Pierwszy z projektów dotyczy kompleksowej modernizacji budynków Przedszkoli nr 1, 2, 5, 6 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W ramach inwestycji przewiduje się: wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenia stropodachów z naprawą pokrycia dachu i wymianą instalacji odgromowej, ocieplenia stropów nad piwnicą, a także ścian i ścian fundamentowych, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznych. Wartość projektu to 3 193 386,39 zł z czego dofinansowanie to kwota 2 332 309,66 zł.

Drugi projekt to kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół nr 2 obejmująca następujący zakres robót budowlanych: renowacja zabytkowej elewacji frontowej budynku, ocieplenie poddaszy wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z blachy płaskiej oraz remont kominów, ocieplenie pozostałych ścian budynku głównego i oficyn styropianem po wykonaniu izolacji poziomej tych ścian, ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem wraz z wykonaniem izolacji pionowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość całego zdania wynosi 2 431 396,16 zł z czego dofinansowanie to 1 396 216,84 zł

Trzecim projektem jest kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w ramach której wykonane będą następujące prace: renowacja zabytkowej elewacji frontowej budynku, ocieplenie poddasza wełną mineralną wraz z wymianą pokrycia dachowego na pokrycie z blachy płaskiej oraz remont kominów, ocieplenie pozostałych ścian budynku głównego i oficyn styropianem po wykonaniu izolacji poziomej tych ścian, ocieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych styropianem wraz z wykonaniem izolacji pionowej, wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana istniejącej instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość całego zadania to 1 954 064,26 zł z czego dofinansowanie sięgnie 889 946,82 zł.

Dzięki trzem projektom budynki zyskają nie tylko nowy, estetyczny wygląd, ale też będą tańsze w utrzymaniu.

Top