Rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych odbywać się będzie przy pomocy elektronicznego systemu „vEdukacja”, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nich oddziałów. Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji są dostępne od dziś na stronie:

https://suwalki.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski
do dnia 22 czerwca 2018 r. do godz. 15ºº.

Uwaga!! Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi trwa krócej,
tj. do 18 maja 2018 r. do godz. 15ºº.

Do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

11 lipca 2018 r. o godz. 10ºº zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 12 lipca 2018 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

13 lipca 2018 r. o godz. 10ºº szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Top