500 Plus po nowemu

500 Plus po nowemu

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 500 Plus będą przyjmowane od 1 sierpnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 20 w godz. 8-15 (poniedziałek w godz. 8-17). Godziny przyjmowania wniosków będą korygowane w zależności od potrzeb.

Zmiany na spotkaniu prasowym przedstawił Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który apeluje także o staranne i rzetelne wypełnianie wniosków, co znacznie usprawnia rozpatrzenie i przyznanie pomocy.

Z uwagi na zmiany prawne zawarte w procedowanym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r. MOPR informuje, że ulegną zmianie wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego (zarówno na trwający jak i nowy okres zasiłkowy).

W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń będą dostępne w pierwszych dniach sierpnia. w siedzibie suwalskiego MOPR oraz na stronie internetowej suwalskiego MOPR w zakładce Interesanci – druki do pobrania. Więcej na: mops.suwalki.pl

 

ramka

Top