4 kwietnia 2017 r.

W ubiegłym tygodniu, w Białymstoku podpisałem list intencyjny w sprawie przystąpienia Suwałk do rządowego programu Mieszkanie Plus. Podpisując ten list zadeklarowałem, że jako Miasto Suwałki wykazujemy chęć współpracy przy możliwej realizacji programu Mieszkanie Plus. List podpisałem z Zarządem BGK Nieruchomości S.A. który wdrażać będzie rządowy program Mieszkanie Plus.

W liście intencyjnym zadeklarowaliśmy rozpoczęcie współpracy w celu rozpoznania możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć budownictwa mieszkaniowego, a także ustalenia zasad i warunków współpracy, jeżeli Miasto Suwałki i BGKN zdecyduje się na realizację mieszkań w Suwałkach w ramach programu.

Podpisany List Intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2017 r., z zastrzeżeniem, że intencją jest, aby rozpoznanie możliwości podjęcia współpracy przez Miasto Suwałki i BGKN nastąpiło w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszego Listu.

My oczywiście, jako Miasto Suwałki, już we wstępnych rozmowach wskazaliśmy jakie są nasze propozycje dotyczące potencjalnych lokalizacji bloków do wybudowania w ramach Mieszkania Plus. Chcemy by był to zbieg ulic: Reja i Armii Krajowej. Dysponujemy tam działką, na której mogłyby się zmieścić dwa bloki po 50 mieszkań. List intencyjny zobowiązuje nas do prac nad tym projektem i takie prace się właśnie rozpoczną. Mam nadzieję, że inwestycja będzie mogła ruszyć jeszcze w tym roku.

Jak zawsze będę Państwa informował o kolejnych krokach związanych z naszymi pracami w tym zakresie.

Top