26 wrzesień 2017

Ruszają już pierwsze prace związane z budową w Suwałkach zupełnie nowych dróg: przebicie ulicy Leśnej do ulicy Utrata, remont ul. Sejneńskiej i przebicie ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z nowym mostem i tunelem pod torami oraz budowa Armii Krajowej na odcinku od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej. Rozpoczęte prace widać przy ul. Utrata na wysokości aresztu śledczego oraz na ul. Sejneńskiej. Na te inwestycje udało nam się pozyskać rekordowe w skali naszego miasta dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Mowa o kwocie ponad 59 milionów złotych.

Podpisane zostały już umowy na te roboty, a place budowy przekazane poszczególnym wykonawcom. Teraz wszystko w ich rękach bo prace budowlane muszą zakończyć się jesienią 2018 r. To największe do tej pory inwestycje drogowe w Suwałkach planowane z tak dużym rozmachem.

Miasto Suwałki wykazywało zawsze dużą aktywność dotyczącą pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje. Tym razem pobiliśmy, można powiedzieć swego rodzaju rekord. Nie pamiętam by tak duże środki finansowe trafiły do Suwałk z dofinansowania w ramach dostępnych środków Unii Europejskiej.

 W przypadku poszczególnych inwestycji dofinansowanie wyniesie:

35 603 007,75 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 653 (przebudowa ul. Sejneńskiej od granic administracyjnych miasta do torów wraz z budową odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i tunelem pod torami)

Projekt obejmuje dwa zadania:

– Zadanie 1: przebudowa ul. Sejneńskiej usytuowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku o dł. ok. 1922 m tj. od ulicy Młynarskiej do granicy administracyjnej miasta Suwałki.

Inwestycję wykona Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. za kwotę 15.491.660,21 złotych.

– Zadanie 2: budowa nowej drogi klasy G na odcinku od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata (dł. 1.512,72 m) wraz z budową tunelu pod linią kolejową Suwałki-Sokółka i mostu na rzece Czarna Hańcza, rozbudowa ulicy Utrata na odcinku od ul. Staniszewskiego do ul. Mereckiego oraz budowa odcinka ulicy Staniszewskiego (łącznik do Płociczna).

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o. za kwotę 24.097.773,19 złotych.

13 257 505,54 zł na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (przebudowa fragmentu ul. Leśnej od ul. Krakowskiej do ul. W. Polskiego wraz z budową odcinka od ul. W. Polskiego do ul. Utrata)

Inwestycję wykona Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. za kwotę 16.571.309,87 złotych.

10 312 317,19 złotych na przebudowę układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 (odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Północnej).

Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o. za kwotę 12.889.753,99 złotych.

Szacunkowa wartość wszystkich 3 inwestycji to prawie 79 milionów zł, wkład Unii Europejskiej to ponad 59 milionów zł, a wkład własny Miasta to ponad 19 milionów złotych.

Top