24 listopada 2015

Nieuchronnie zbliża się zima, a co za tym idzie – sezon grzewczy już w pełni. Nad naszym miastem, a zwłaszcza nad osiedlami domów jednorodzinnych, daje się odczuć to, że powietrze jest inne – niestety zadymione.

Zadaniem samorządu jest, by dbać o środowisko oraz przestrzeń, w której żyją nasi mieszkańcy. Wielokrotnie zapowiadałem, że w Suwałkach zostaną wprowadzone dopłaty do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W ostatnim czasie, na antenie lokalnego radia, przedstawiłem pierwsze szczegóły dotyczące przyjęcia programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Miasta Suwałki”. Informacja spotkała się już z dużym zainteresowaniem suwalczan, którzy dzwonią do Urzędu Miejskiego pytając o szczegóły z tym związane. Dziś chcę przedstawić Państwu zasady, jakie będą obowiązywały przy udzielaniu dotacji w ramach programu.

Już jutro podczas sesji Rady Miejskiej, suwalscy radni pochylą się nad projektem uchwały dotyczącym przyjęcia wspomnianego wyżej programu w naszym mieście. Program zakłada, że w przyszłym roku z budżetu miejskiego przeznaczymy 150 tysięcy złotych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w co najmniej 6 budynkach wielorodzinnych i 30 jednorodzinnych.

Dotacja w ramach Programu udzielana będzie na dofinansowanie kosztów następujących zadań: podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączenie do sieci gazowej, zastąpienie aktualnie używanego starego pieca nowym, o wyższej sprawności i parametrach technicznych.

W ramach 150 tysięcy złotych, które mamy zamiar przeznaczyć na realizację programu w przyszłym roku, planujemy wydzielić dwie pule:

a) 40% kwoty przeznaczymy na wsparcie wymiany źródeł ciepła we wspólnotach mieszkaniowych, a 60% kwoty przeznaczymy na wymianę źródeł ogrzewania w domkach jednorodzinnych.

Udział w Programie będą mogli wziąć tylko i wyłącznie mieszkańcy Suwałk będący właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Suwałk.

Wysokość dotacji na realizację pojedynczego zadania wynosić będzie:

1) w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 3.000 zł brutto.

2) w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 70% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10.000 zł brutto.

Nabór wniosków o udział w programie rozpoczniemy już w przyszłym roku. Oczywiście zostaną Państwo poinformowani o tym poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego, prasę lokalną – w tym „DwuTygodnik Suwalski”. Dlatego też zachęcam do systematycznego śledzenia tego tematu przez osoby zainteresowane. Ja jak zawsze będę na bieżąco informował Państwa o postępach mojej pracy związanej z wdrożeniem tego programu.

Top