22 maja 2018 r.

Od kilku lat obserwujemy, że intensywnie rozbudowuje się południowa część Suwałk. Tylko w ostatnich kilku latach powstały tam 3 duże osiedla wielorodzinne, a w budowie jest kolejne. Mieszkańcy tych osiedli to młodzi ludzie z dziećmi. Musimy zapewnić tym dzieciom miejsce i odpowiednie warunki do nauki.
Dlatego też postanowiliśmy rozbudować Szkołę Podstawową nr 4 im. Ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach. Właśnie została zatwierdzona koncepcja rozbudowy tej placówki. Jest wybrane dokładne miejsce. Projektant zaproponował budynek na planie litery L w północno-zachodniej części działki szkoły, złożony z trzech brył o różnej wysokości. Projektowana rozbudowa została połączona z pierwszym pawilonem szkoły od strony ulicy Wojska Polskiego. Szacunkowy koszt realizacji, zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wyniesie 11 170 368,00 zł brutto.
Co więcej, w ramach inwestycji powstanie nowa droga wewnętrzna od ul. Wojska Polskiego do ul. Spokojnej wraz z parkingami, chodnikami i całą infrastrukturą.
Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku szkoły wynosi 2 848,6 m2 natomiast kubatura 14 938,40 m3. Powierzchnia użytkowa rozbudowywanej części szkoły to 2 489,70 m2 przy kubaturze 8 898,60 m3.
Zgodnie z założeniami, powstanie: 10 sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, pokój nauczycielski, szatnie, magazyny, łazienki. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Dokumentacja budowlana oraz niezbędne pozwolenia na budowę mają być gotowe jeszcze w tym roku. Inwestycja rozpocznie się najprawdopodobniej w przyszłym roku.
Z racji tego, że nie ma możliwości pozyskania na budowę szkół środków zewnętrznych, całość zostanie sfinansowana z budżetu Miasta, a to oznacza rozłożenie inwestycji na co najmniej 2 lata.

Top