22 grudnia 2015

21 grudnia suwalscy Radni pochylą się nad projektem Budżetu Suwałk na przyszły rok. Ten ważny – bo determinujący rozwój naszego miasta w ujęciu rocznym – dokument, jak co roku przygotowałem wraz z moimi współpracownikami z należytą starannością i dbałością o każdą – nawet najmniejszą – sferę związaną z działalnością Suwałk.

Jak krótko opisać projekt Budżetu Suwałk na 2016 rok? Wydatki w wysokości 319 milionów złotych i dochody w kwocie 305 milionów złotych. Inwestycje na blisko 45 milionów złotych. To propozycja budżetu stabilnego i bezpiecznego ale przede wszystkim prospołecznego. Kontynuujemy Suwalski Budżet Obywatelski i dotacje do remontów zabytków. Wprowadzamy dotacje na wymianę pieców, zwiększamy do 11 milionów nakłady inwestycyjne na budowę dróg osiedlowych. Wzrastają wydatki na oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport, a także wzrastają wydatki na płace.

W przyszłym roku nie wzrosną żadne podatki. Nie zmieniają się podatki od nieruchomości. Nie zmienia się opłata targowa ani podatek od środków transportu. Na tym samym poziomie pozostaną ceny opłat za odpady komunalne i bilety komunikacji miejskiej.

Jak co roku spodziewany jest wzrost dochodów naszego miasta z podatku PIT i CIT. Planujemy, że w 2016 roku wpływy z tytułu tego podatku wyniosą 63 miliony złotych i będą o ok. 5 milionów wyższe niż w roku 2015. To dobra wiadomość bo oznacza jedno – Suwalczanie coraz lepiej zarabiają!

Kolejnym korzystnym trendem jest fakt, że przyszłoroczny budżet, tak jak w poprzednich latach, zakłada nadwyżkę dochodów bieżących nad bieżącymi wydatkami. Nadwyżka ta wyniesie aż 19 milionów złotych.

Warto przy tym podkreślić, że ogólne dochody mogą być wyższe niż planowane z powodu rozmaitych dotacji, które Miasto Suwałki co roku pozyskuje z różnych programów.

Wydatki majątkowe – czyli pieniądze przeznaczone na inwestycje miejskie – w przyszłym roku miałyby wynieść prawie 45 miliony złotych. Ta kwota może jeszcze się zmienić. Złożyliśmy nasze wnioski w pierwszych konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa. Czekamy na ich rozstrzygnięcie.

Z najważniejszych inwestycji, które chcielibyśmy zrealizować w 2016 roku, należy wymienić:

 1. Przebudowa ulicy Świerkowej – II etap (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II) – 4 377 319,00 zł – Na tę inwestycję pozyskaliśmy 50% dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 2. Budowa ulic Ogrodowej i Pięknej – 2 200 000,00 zł.
 3. Budowa ulicy Władysława Łokietka wraz z sięgaczami – 1 275 000,00 zł.
 4. Budowa ulicy Zastawie – 387 636,00 zł.
 5. Przebudowa ulicy Młynarskiego II etap – 481 000,00 zł.
 6. Budowa ulicy 41 Pułku Piechoty – 600 000,00 zł.
 7. Budowa ulicy Legionów – 400 000,00 zł.
 8. Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem oraz bieżni i skoczni przy Zespole Szkół nr 10 – 2 800 000,00 zł.
 9. Termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych – 2 635 033,00 zł.
 10. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 1 – 2 000 000,00 zł.
 11. Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 II etap – 800 000,00 zł.
 12. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 – 1 782 414,00 zł.
 13. Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 – 400 000,00 zł.
 14. Adaptacja budynku przy ul. Kamedulskiej 3 na potrzeby Żłobka Miejskiego – 1 800 000,00 zł.
 15. Bulwary nad rzeką Czarną Hańczą – I etap (ul. Bakałarzewska – W. Polskiego) – 2 000 000,00 zł.
 16. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sejneńskiej 22, w wyniku której powstaną 42 lokale socjalne – 1 500 000,00 zł.
 17. Budowa i rozbudowa lotniska lokalnego w Suwałkach (pas startowy) – 1 500 000,00 zł.

Dlatego jeszcze raz z pełną odpowiedzialnością stawiam tezę, że to Budżet Prospołeczny. Nie podnosimy podatków, wprowadzamy nowe narzędzia współfinansowania zadań, utrzymujemy proinwestycyjny charakter Budżetu. Mam nadzieję, że moja propozycja spotka się z aprobatą suwalskich Radnych. W końcu nam wszystkim chodzi o to samo. By Suwałki rozwijały się i były coraz piękniejszym miastem!

Top