21 marca 2017 r.

W Suwałkach powoli ruszają zaplanowane na ten rok inwestycje. Najlepsze tempo można zaobserwować na placu budowy suwalskiej obwodnicy. Budimexekspresowo uporał się z wycinką drzew. Geodeci wyznaczyli działki po których przebiegać będzie obwodnica. Na wylotach z Suwałk w stronę Filipowa, Bakałarzewa i Jeleniewa prowadzone są już intensywne prace ziemne, a nawet powstają pierwsze betonowe konstrukcje.

Czuję satysfakcję i cieszę się razem z każdym mieszkańcem naszego miasta, że obwodnica jest już budowana. Cieszę się również, że prace przy jej budowie postępują w takim tempie.

Ruszyły też prace przy budowie suwalskich dróg. Z utrudnieniami muszą liczyć się mieszkańcy Kameny. W związku z rozbudową ulic Kolejowej i Północnej w Suwałkach wraz z modernizacją parku, od 13 marca nastąpiło całkowite zamknięcie ul. Północnej (na odcinku od ul. Kolejowej do posesji nr 18) w Suwałkach.

Przy inwestycji będą prowadzone m.in. następujące roboty: budowa kanalizacji deszczowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa oświetlenia ulicznego oraz sieci telekomunikacyjnej, budowa chodników dla pieszych, ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, trawników oraz budowa nowej jezdni na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Wileńskiej.

W ramach inwestycji modernizację przejdzie również park przy ul. Kolejowej.  Wykonane zostanie oświetlenie, chodniki dla pieszych, wykonane będą trawniki, ustawione ławki parkowe oraz śmietniczki.

Cała inwestycja wyniesie 2 641 000 zł, a prace zgodnie z przetargiem mają zostać zakończone do 30 września 2017 roku. Jednak wykonawca deklaruje, że skróci ten czas o 20 dni.

Już drugi rok z rzędu konsekwentnie inwestujemy w infrastrukturę na osiedlu Kamena. W ubiegłym roku obiecałem mieszkańcom tej części miasta, że kwestia remontu dróg zostanie wykonana jak najszybciej. W tym roku wszystkie ulice na osiedlu Kamena będą wyremontowane.

W ubiegłym roku firma PGK sp. z o.o. Gołdap wygrała przetarg na przebudowę ulic Wileńskiej i Kowieńskiej, za kwotę 1 397 124,37 zł. Inwestycję ma zakończyć do 30 czerwca 2017 r.

Trwają też prace przy budowie ul. Staniszewskiego, niebawem ruszą na os Hańcza przy ulicach: Wrocławskiej, Legnickiej i Katowickiej. Za tydzień podpiszę też umowę na budowę kolejnych ulic: III etap ul. Młynarskiego oraz ulice Miodowa i Kołłątaja na osiedlu Staszica. Jeszcze w marcu ogłosimy przetarg na budowę ul. Krzywólka.

Jak zawsze będę Państwa na bieżąco informował o naszych planach.

Top