6 marca 2018

W tym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach ruszyły konsultacje społeczne dotyczące Suwalskiej Karty Mieszkańca. To kompleksowy program działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców naszego miasta. Suwalska Karta Mieszkańca zacznie działać 1 września 2018 roku. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.suwalki.pl można zapoznać się z projektem uchwały Rady Miejskiej w sprawie Karty i pobrać formularz opinii i sugestii do projektu. Swoje uwagi może zgłosić każdy mieszkaniec miasta bądź instytucja. Wypełnione formularze mieszkańcy mogą przesłać do 20 marca 2018 roku na adres: Wydział Spraw Społecznych, u. T. Noniewicza 71A, 16-400 Suwałki, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, lub przesłać w formie elektronicznej na adres: asmiejkowski@um.suwalki.pl

W ramach konsultacji społecznych, od 19 do 22 marca 2018 roku, w różnych częściach Suwałk, zorganizujemy także spotkania z mieszkańcami: 19 marca w Szkole Podstawowej nr 4, 20 marca w III Liceum Ogólnokształcącym, 21 marca w Aquaparku i 22 marca w Szkole Podstawowej nr 10. Początek wszystkich spotkań o godz. 17.00.

Suwalska Karta Mieszkańca to bardzo szerokie przedsięwzięcie adresowane do wszystkich mieszkańców naszego miasta, nie tylko do seniorów, nie tylko do rodzin wielodzietnych, ale również do osób niepełnosprawnych i po prostu do zwykłych mieszkańców. Podchodzimy do tego kompleksowo i proponujemy program, który ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych obywateli Suwałk. Suwalska Karta Mieszkańca będzie uprawniała do wielu zniżek i preferencji, m.in. tańszych biletów na przejazdy komunikacją miejską, tańszych biletów do aquaparku i innych obiektów sportowych miasta, a także do zniżek przy zakupie biletów wstępu do Suwalskiego Ośrodka Kultury. Posiadanie Suwalskiej Karty Mieszkańca będzie również uprawniało do korzystania z bezpłatnych przedszkoli prowadzonych przez miasto Suwałki. Wysokość zniżek jest zależna od grupy, do której jest skierowana.

Suwalską Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać każdy mieszkaniec Suwałk, który rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach i deklaruje w swoim zeznaniu (albo wynika to z decyzji Urzędu Skarbowego w Suwałkach), że jego miejscem zamieszkania jest miasto Suwałki. Pozostałe osoby uprawnione do otrzymania Suwalskiej Karty Mieszkańca są wymienione w projekcie uchwały.

Karta zacznie działać od 1 września tego roku. Wnioski o jej wydanie będziemy przyjmowali w różnych częściach miasta już dwa miesiące wcześniej, czyli od 1 lipca. Suwalska Karta Mieszkańca będzie wydawana w czterech wersjach: Suwalska Karta Mieszkańca – zwykła – kolor biały, Suwalska Karta Mieszkańca – rodzina wielodzietna – kolor zielony, Suwalska Karta Mieszkańca – osoba niepełnosprawna – kolor niebieski i Suwalska Karta Mieszkańca – senior – kolor żółty.

Karta będzie wydawana na dwa lata. Wnioski potrzebne do otrzymania dokumentu będzie można od 1 lipca 2018 roku składać w różnych częściach miasta. Suwalska Karta Mieszkańca zastąpi działające dotychczas programy Aktywny Senior i Suwalska Rodzina PLUS. O ostatecznym kształcie karty zdecydują radni Rady Miejskiej.

Top